Official Website Of Nepal Ski Association


       President
            
    Jeevan Ram Shrestha

Vice-president
Raju Babu Shrestha

Shambhu Lama
Secretary General

Pasang Sherpa 

Treasurer
Jitendra Shrestha

Secretary
Bijay Shrestha

Members
Basanta Raj Karki


Ram Prasad Gurung

Yam Bahadur Bam
Pujan Acharya


.............................................................................................................................................
Mailing Address: National Sports Council, Tripureshwor,Kathmandu
Post Box No. 23356
Tel: 977-1-5202667,  Fax: 977-1-5202668
Mobile No: 977-9851003760

E-mail:nepalski@nocnepal.org.np
ski_nepal@yahoo.com

.............................................................................................................................................